Stranac

Duško Ttrifunović

Ima neka tajna veza
Za sve ljude zakon krut,
Njome čovjek sebe veže
Kada bira sebi put.

Sidro koje lađu čuva
Da ne bude buri plijen,
Tone skupa sa tom lađom
Jer je ono dio nje.

Ima neka tajna veza
Tajna veza za sve nas.
Ima neka tajna veza
Tajna veza za sve nas.