Plavi žaket

Duško Radović

Baš sam bio u plavom žaketu
kada sretoh Vasiljević Cvetu.
Da l' zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se, okrete se Cveta.

Ja joj rekoh: ''Dobar večer, Cveto,
s dopuštenjem - malo bih prošet'o...''
Da l' zbog mene, da li zbog žaketa
prevari se i pristade Cveta.

Taman sve to - kad zalaja pseto!
Ja joj rekoh: ''Drž' se mene, Cveto!''
Da l' zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se, pridrža se Cveta.

Beše leto kad je božur cvet'o,
ode pseto, ja u polje skretoh.
Da l' zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se pa skrete i Cveta.

I logično, s obzirom da skretoh
plavi žaket na livadu metoh.
Da l' zbog mene, da li zbog žaketa
prevari se i spusti se Cveta.

Prođe leto i još pet-šest leta,
sad se Cveta mojom kućom šeta,
iz razloga ekstra kvaliteta
- da li mene ili mog žaketa.