Jednom se živi

Jovan Jovanović Zmaj

Jedanput se živi,
I mora se mreti,
Svaki trenut može
Život nam oteti.

Pod tim mačem stoje
I stari i mladi;
Tako je, tako je -
Pa šta da se radi?

Čuvat' život mio,
To se kaže svakom,
Al' i prema smrti
Naći se junakom.

Napred stazom pravom
Gde je meta svima,
I najmanje dete
Dužnost svoju ima.

Ko zarana shvati
Dužan pravac hodu,
Blago li se njemu
I njegovu rodu!

Ne razbiraj kad ćeš
S ovog sveta poći,
Već na umu imaj
Kud si hteo doći.