Čudna slika

Duško Radović

Nasred jednog čudnog rama
Ukaza se slika nama:

Kroz kišu što pada,pada,
Leti ptica ponad grada.

Al kroz trenut:nema više
Ni te ptice,ni te kiše.

Iz istog rama sada:
Sija sunce iznad grada.

(Još da dodam:sliku ovu
Svi sem mene prozor zovu.)