Herman Hese pesme

  • Ponovni susret

    Da li si mogla da zaboraviš
    da je tvoja ruka nekada u mojoj ležala
    i da se neizmerna radost
    iz tvoje ruke u moju... Pročitaj sve »