Popularne teme:

Kad si ljut – broj do četiri, kad si jako ljut – psuj.
Mark Tven

2 0

Hej to nije sve!