Popularne teme:

Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u kaljužu života da mu zaslade gorkost.
Aleksandar Sergejevič Puškin

27 3
Aleksandar Sergejevič Puškin citati

Hej to nije sve!