Popularne teme:

Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrijebiti je bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće.
Ivo Andrić

6 0
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!