Popularne teme:

Ako razum čini čoveka, osećaj ga vodi.
Žan Žak Ruso

8 0
Žan Žak Ruso citati

Hej to nije sve!