Popularne teme:

Moje greške su moj život.
Semjuel Beket

68 9
Semjuel Beket citati

Hej to nije sve!