Popularne teme:

Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti.
Leonardo Da Vinči

47 15
Leonardo Da Vinči citati

Hej to nije sve!