Popularne teme:

Pobeda nad strahom je početak mudrosti.
Bertrand Rasel

5 0
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!